Regulamin pobytu

ZASADY REZERWACJI ONLINE

I. REZERWACJA

1. Rezerwację uważa się za potwierdzoną z chwilą otrzymania e-maila z informacją o jej przyjęciu oraz uiszczeniem opłaty w wysokości 30 procent wartości rezerwacji.

2. Ceny przedstawione w systemie zawierają podatek VAT. Mogą obejmować również inne świadczenia, wyszczególnione w opisie oferty.

II. ANULOWANIE I ZMIANY REZERWACJI

1. Nie wykonanie czynności opisanych przy składaniu rezerwacji, w wymaganym terminie, powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.

2. Anulowanie rezerwacji możliwe jest w każdym terminie. W przypadku anulowania rezerwacji do 14 dni przed datą przyjazdu, Wynajmujący obciąży Gościa opłatą w wysokości 30 procent wartości rezerwacji. Po tym terminie Gość zobowiązany jest do zapłaty pozostałej należności za rezerwację.

3. Anulowanie lub zmiana rezerwacji są możliwe poprzez link zawarty w e-mailu lub przez kontakt z Obsługą Michano. Skorzystanie z linku w e-mailu umożliwia automatyczne, natychmiastowe anulowanie rezerwacji lub jej zmianę.

III. WARUNKI

1. Klucze do wybranego apartamentu przekazywane są przez Wynajmującego w ustalonym miejscu, o ustalonej godzinie. Jeżeli Gość nie może dotrzeć na ustaloną wcześniej godzinę, powinien niezwłocznie poinformować o tym Wynajmującego.

2. Zwrot kluczy odbywa się w dniu wyjazdu w sposób ustalony z Wynajmującym.

3. Gość jest zobowiązany do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, spokoju, porządku, w tym do przestrzegania godzin ciszy nocnej od godziny 22 do godziny 6.

4. Organizowanie imprez w apartamentach jest zabronione. Za zorganizowanie imprezy uciążliwej dla innych lokatorów, Wynajmujący może pobrać karę w wysokości 700 zł brutto.

5. W okresie organizacji imprez masowych w mieście, Wynajmujący ma prawo do pobrania kaucji w wysokości 2 000 zł brutto.W pozostałych okresach kaucja wynosi 500 zł.

6. W obiekcie obowiązuje zakaz smażenia ryb oraz zanieczyszczenia obiektu uciążliwymi zapachami. Wynajmujący może pobrać karę w wysokości 500 zł brutto oraz dodatkowo obciążyć kosztami neutralizacji zapachu w pomieszczeniach.

7. W apartamentach oraz pomieszczeniach ogólnodostępnych obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. Nie dopuszcza się możliwości pobytu zwierząt. Za nieprzestrzeganie zakazu palenia Wynajmujący może pobrać karę w wysokości 500 zł brutto oraz dodatkowo obciążyć kosztami neutralizacji zapachu w pomieszczeniach.

8. O wszelkich usterkach powstałych w apartamentach w czasie pobytu, Gość powinien niezwłocznie poinformować Wynajmującego. Za usterki, uszkodzenia powstałe z winy Klienta będzie pobierana adekwatna rekompensata pieniężna.

9. W przypadku zgubienia kluczy od apartamentu lub pilota do bramy wjazdowej Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 600 zł brutto. Zgubienie kart do basenu 100 zł/ szt. Nie odpowiadamy za rzeczy pozostawione w apartamentach. 

10. Liczba osób przebywająca w apartamencie jest ograniczona do liczby zgłoszonej w procesie rezerwacji. Jeśli ilość osób jest większa od podanej przy rezerwacji, Wynajmujący może zażądać dodatkowej opłaty lub zażądać bezwzględnego opuszczenia apartamentu.

11. W przypadku wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych okoliczności, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji bez podania przyczyny.

12. Dane osobowe przekazywane przez Gości będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji oraz do ewentualnej wysyłki informacji marketingowych.

13. Zabrania się publikowania bez pisemnej zgody Wynajmującego zdjęć oraz innych materiałów multimedialnych, na których można zidentyfikować obiekt lub jego część.

14. Ewentualne reklamacje dotyczące rezerwacji i pobytu przesyłać należy na adres michano@michano.pl. Wynajmujący udzieli odpowiedzi w sprawie reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania.

IV. USTALENIA KOŃCOWE

1. Osoba dokonująca rezerwacji online ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych w formularzu rezerwacyjnym. Obsługa nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu lub błędnie wprowadzone dane w formularzu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, których nie można skorygować poprzez edycję rezerwacji, prosimy o pilny kontakt z obsługą.

2. Dane kontaktowe dostępne są w zakładce „Kontakt”, w górnej części kalendarza rezerwacji oraz w e-mailach.

3. Dane osobowe zgodnie z RODO przekazywane przez Gości będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji oraz do ewentualnej wysyłki informacji o promocjach. Administratorem danych osobowych jest Michano.